Friday, July 20, 2012

Falsafah Tao

Kita berkongsi Falsafah Tao,

Dia tidak menonjolkan diri - dia bersinar
Dia tidak mengesahkan diri - di terkawal 
Dia tidak memuji diri - dia berjasa
Dia tidak memuliakan diri - dia terulung

No comments: