Monday, July 30, 2012

Syair Alam Sekitar

Noorainie mencatat;


Syair Alam Sekitar

Alam anugerah dari Ilahi,
Anugerah yang harus kita hargai;
Hendaklah dijaga dan disayangi;
Bukan dirosakkan atau dicemari.

Di mana-mana kita melihat,
Penebangan pokok tanpa disekat;
Kononnya pembangunan sebagai tiket, 
Kerakusan manusia itulah hakikat.

Jika datang nafsu dan hajat,
Kita seperti binatang dihambat;
Bermacam pekerjaan hendak dijabat,
Memusnahkan alam sudah berjangkit.

Jika dunia diinginkan sentosa,
Keamanan datang tanpa sengketa;
Tetapi perang dan perebutan senjata,
Tajuk utama setiap masa.

Sejahtera hidup setiap waktu,
Perbanyakkan doa dalam hidupmu;
Penyakit dan bala tidak sekutu,
Udara segar mengetuk pintu.

Hutan diteroka sesuka hati,
Sungai dan tasik terus ditimbuni;
Tadahan hijan musnahlah nanti,
Sekatlah segera bersungguh hati.

Dunia ini semakin tua,
Kemusnahan tidak ada ubatnya;
Penyakit datang tidak berjangka,
Nyawa diambil datang seketika.

Tegur menegur setiap masa,
Kerjasama sesama kita,
Alam anugerah untuk dijaga,
Dari Pencipta untuk manusia.

Hakcipta terpelihara,
Norainiothman
14.1.08/ 11.24pm. 

Sunday, July 29, 2012

Kerana Tak Saling Mengenali

Mungkin kerana belum saling mengenali
antara kita
maka, tunas-tunas perbualan hati 
lebih terarah kepada
prasangka yang memenuhi ceruk rasa
syak memburui segenap diri
benci menari-nari di mata hati
perkataan menyakitkan membingit di jiwa
yang membunuh penyatuan silaturrahim
walaupun hakikatnya
dalam perbualan seharian 
senyuman dan perkataan yang lahir
mewangi dan tertutup dari kebejatan
namun kerana kita tak saling mengenali 
amalan palsu menjadi taruhan. 

Kumaafkan sudah segalanya
biarlah Tuhan menjadi pengadil 
yang sangat adil dalam menilai
ombak prasangka yang membadai tubuh hatimu
kerana aku sudah tidak tahu 
bagaimana menenangkan ombak irimu, 
gelombang syak sangka
dan membendung tsunami kebencian yang 
menggelombang di dadamu. 


Biarlah waktu membaca suratan takdir yang berlaku ini. Engkau pasti tahu bagaimana menjawabnya nanti. 

Postedby: NoorainiOthman

Perbandingan Bentuk Kata dalam Bahasa Melayu dan Bahasa Etnik (Bahasa Brunei) Bhg Akhir

Noorainie mencatat;

1.2        Bentuk Kata Majmuk
 
Kata majmuk ialah bentuk kata yang wujud apabila dua kata dasar atau lebih dirangkaikan agar menjadi satu kesatuan sintaksis yang boleh membawa makna tertentu (Nik Safiah,et al.,2003). Contohnya:
Jadual 1.19
Kata dasar
Kata dasar
Hasil
Bendahari
Kehormat
Bendahari kehormat
Sudut
Makan
Sudut makan
Air
Mata
Air mata
Kerani
Kanan
Kerani kanan

Jadual 1.19(i)
Kata dasar
Kata dasar
Hasil
Tampat
Makan
Tampat makan
Aing
Mata
Aing mata
Anak
Eskul
Anak eskul
Tungkat
Ajai
Tungkat ajai
Ambulung
Karing
Ambulung karing

Jadual 1.19 dan 1.19(i) menunjukkan contoh perbandingan penggunaan kata majmuk dalam bahasa Melayu dan bahasa Brunei.
Jadual 1.20 menunjukkan contoh penggunaan satu kelompok bentuk kata majmuk dalam bahasa Melayu
Jenis/keterangan
Contoh
Terdiri daripada rangkaian kata bebas
Gambar rajah
Biru laut
Tengah hari
Kuning langsat
Perdana Menteri
Duta Besar
Naib Canselor
Ketua Setiausaha Negara

Jadual 1.20(i) menunjukkan contoh penggunaan satu kelompok bentuk kata majmuk dalam bahasa Brunei
Jenis/keterangan
Contoh
Terdiri daripada rangkaian kata bebas
Baju sampang
Sungkit dara
Sapak kurau
Santal kapas
Badil luhung
Tunggul baduk
Bala itik
Balimbing pucung

Jadual 1.21 menunjukkan contoh penggunaan satu kelompok bentuk kata majmuk dalam bahasa Melayu
Jenis/keterangan
Contoh
Mendukung maksud kiasan (simpulan bahasa)
Kaki ayam
Buah hati
Bulan madu
Tumbuk rusuk
Makan angin

Jadual 1.21(i) menunjukkan contoh penggunaan satu kelompok bentuk kata majmuk dalam bahasa Brunei
Jenis/keterangan
Contoh
Mendukung maksud kiasan (simpulan bahasa)
Sabal parut
Bagas tangan
Inda baya
Budu talinga
Mati buragan
Babuyah mulut
Babuyah tangga

1.3        Bentuk Kata Ganda
 
Kata ganda ialah bentuk yang dihasilkan melalui proses mengulangi kata dasar. Proses pengulangan itu mempunyai imbuhan atau tidak. Selain itu, penggandaan seluruh kata dasar yang disebut penggandaan penuh atau melibatkan sebahagian kata dasar sahaja yang disebut penggandaan separa (Nik Safiah Karim, et al., Tatabahasa Dewan Edisi Baharu, 2003). Terdapat tiga jenis penggandaan iaitu penggandaan penuh, penggandaan separa dan penggandaan serentak.
1.3.1     Penggandaan penuh
Biasanya penggandaan penuh akan menggandakan keseluruhan kata dasar sama ada kata dasar itu mempunyai imbuhan atau tidak. Selain itu, penggandaan penuh terjadi pada kata dasar yang tidak berimbuhan menggandakan seluruh kata dasar. Tambahan pula, kata nama yang mengandungi imbuhan juga boleh digandakan sepenuhnya termasuklah imbuhan sekali (Nik Safiah Karim, et al., Tatabahasa Dewan Edisi Baharu, 2007). Penggunaannya dapat diperhatikan melalui contoh berikut:
Jadual 1.22 menunjukkan contoh penggunaan penggandaan penuh dalam bahasa Melayu
pulau-pulau, buku-buku, cantik-cantik, minum-minum, mata-mata, pemimpin-pemimpin, pelatih-pelatih, persatuan-persatuan dan kehendak-kehendak

Jadual 1.22(i) menunjukkan contoh penggunaan penggandaan penuh dalam bahasa Brunei
lampung-lampung, bisai-bisai, ampai-ampai, langui-langui, bini-bini, indah-indah, ahir-ahir, katua-katua, acuk-acuk, adai-adai, alak-alak, arang-arang, palampung-palampung

1.3.2     Penggandaan separa
Penggandaan separa akan menggandakan sebahagian sahaja daripada kata dasar. Selain itu, kata dasar juga boleh merupakan kata tunggal atau kata terbitan. Tambahan pula, penggandaan boleh berlaku di hadapan atau di belakang kata dasar. Penggandaan separa yang berlaku pada kata dasar tunggal lazimnya melibatkan pengulangan suku kata pertamanya, dan letak gandaannya pada bahagian hadapan kata dasar. Vokal dalam bentuk gandaan itu itu mengalami proses pelemahan menjadikannya vokal e pepet (Nik Safiah Karim, et al., Tatabahasa Dewan Edisi Baharu, 2007). Penggunaannya dapat diperhatikan menerusi contoh di bawah:
Jadual 1.23 menunjukkan contoh penggunaan penggandaan separa dalam bahasa Melayu
Penggandaan separa
Laki – laki-laki – lelaki
Jari – jajari – jejari
Siku – sisiku – sesiku
Rambut – rarambut – rerambut
Langit – lalangit – lelangit

Jadual 1.23(i) menunjukkan contoh penggunaan penggandaan separa dalam bahasa Brunei
Penggandaan separa
Laki – laki-laki – lalaki
Jari – jajari – jajari
Rambut – rarambut – rarambut
Kalawar – kalilawar – kalalawar
Kalitik – katik – kalakitik
Kasak – kasak-kasak – karasak
Langit – lalangit – lalangit

Daripada jadual 1.23 dan 1.23(i) di atas, pengkaji mendapati amat kurang sekali penggunaan separa di dalam bahasa Brunei berbanding bahasa Melayu. Malah, ia amat hampir sekali dengan Bahasa Melayu. Contohnya, rambut kepada rarambut.

Jadual 1.24 menunjukkan penggunaan penggandaan separa untuk kata kerja tertentu bahasa Melayu
Keadaan/ jenis
Contoh
Di belakang kata dasar
Berlari-lari
Mencari-cari
Berturut-turut
Terdiri-diri
Sepandai-pandai
Di hadapan kata dasar
Kasih-mengasihi
Cinta-mencintai
Kejar-mengejar
Tolong-menolong
Bantu-membantu

Jadual 1.24(i) menunjukkan pengunaan penggandaan separa untuk kata kerja tertentu dalam bahasa Brunei
Keadaan/jenis
Contoh
Di belakang kata dasar
Barambit-rambit, baranu-anuan
Bakira-kira, bapasing-pasing
Mangambil-ambil, mamajal-majal
Balurut-lurut, barinut-rinut
Tarampus-ampus
Taranggat-anggat
Sabisai-bisai
Saangkat-angkat
Di hadapan kata dasar
Bubut-mambubut
Palar-mamalar
Anggung-manganggung
Asak-barasak
Jabat-manjabat
Sabak-manyabak
Tampung-manampung
Antam-mangantam
Buyuk-mambuyuk
Di hadapan kata dasar (-an)
Aur-auran
Amban-ambanan
Asah-asahan
Capi-capian
Imbas-imbasan
Gulai-gulaian
Di hadapan dan di belakang kata dasar
Keancak-ancakan
Kangalih-ngalihan
Katalur-taluran
Kaluah-luahan
Kabini-binian
Mangacung-acungkan
Mambiut-biutkan
Mangarih-ngarihi
Mamata-matai
Separadian

Daripada jadual 1.24 dan 1.24(i) di atas menunjukkan contoh perbandingan penggunaan penggandaan separa untuk kata kerja tertentu dalam bahasa Melayu dan bahasa Brunei. Terdapat perbezaan yang ketara antara penggunaan separa untuk kata kerja tertentu dalam bahasa Brunei. Jika dalam bahasa Melayu, hanya terdapat dua jenis penggunaan separa bagi kata kerja tertentu iaitu penggunaan separa di belakang kata dasar dan di hadapan kata dasar. Tetapi bagi bahasa Brunei terdapat empat jenis penggunaan separa bagi kata kerja tertentu iaitu pengunaan penggandaan separa di belakang kata dasar, di hadapan kata dasar, di hadapan kata dasar (-an) dan di belakang dan di hadapan kata dasar iaitu secara serentak. Ia amat jauh berbeza berbanding bahasa Melayu yang hanya mempunyai dua jenis penggandaan separa.
1.3.3     Penggandaan berentak
Penggandaan berentak biasanya akan menggandakan kata dasar mengikut rentak bunyi yang tertentu dalam kata dasar itu. Selain iu, seluruh kata dasar digandakan dengan bunyi-bunyi tertentu akan diulang atau diubah (Nik Safiah Karim, et al., Tatabahasa Dewan Edisi Baharu, 2007). Penggandaan berentak boleh dibahagikan kepada tiga jenis iaitu penggandaan berentak pengulangan vokal tertentu atau terdapat ciri-ciri keharmonian vokal.

Jadual 1.25 menunjukkan contoh penggunaan penggandaan berentak pengulangan vokal bagi bahasa Melayu
Keadaan/ jenis
Contoh
Penggandaan berentak pengulangan vokal
Sayur-mayur
Kuih-muih
Selok-belok
Lauk-pauk
Gotong-royong
Cerai-berai

Jadual 1.25(i) menunjukkan contoh penggunaan penggandaan berentak pengulangan vokal bagi bahasa Brunei
Keadaan/ jenis
Contoh
Penggandaan berentak pengulangan vokal
Siluk-biluk
Lauk-pauk
Gutung-ruyung
Carai-barai
Goring-limpang
Luak-pakak

Jadual 1.26 menunjukkan contoh penggunaan penggandaan berentak pengulangan konsonan dalam bahasa Melayu
Keadaan/ jenis
Contoh
Penggandaan berentak pengulangan konsonan
Gunung-ganang
Bukit-bukau
Mandi-manda
Bolak-balik
Batu-batan


Jadual 1.26(i) menunjukkan contoh penggunaan penggandaan berentak pengulangan konsonan dalam bahasa Brunei
Keadaan/ jenis
Contoh
Penggandaan berentak pengulangan konsonan
Kajam-kisap
Lapu-larung
Limpar-lirip
Mamurancah-mamulasit

Kesimpulan


Daripada perbandingan yang dibuat terhadap penggunaan bentuk kata dalam bahasa Melayu dan bahasa Brunei, masih terdapat persamaan di samping perbezaan yang diperbincangkan dengan panjang lebar. Antara persamaan itu ialah bahasa Melayu dan bahasa Brunei tetap mempunyai imbuhan tetapi hanya berlaku pertukaran di dalam sebutan per- menjadi par-, me- menjadi ma-. Selain itu, bahasa Brunei banyak menggunakan ‘u’ contohnya boleh dalam bahasa Melayu ditukar kepada bulih, tolong menjadi tulung dan kotak menjadi kutak. Di samping itu, jika sebuah kata diakhiri dengan huruf vokal dalam kedua-dua bahasa, tetapi bahasa Brunei dilafazkan seperti berikut.
Jadual 1.27
Bahasa Melayu
Bahasa Brunei
Kita
Lawa
Buku
Kari
Kita’
Lawa’
Buku’
Kari’

Bibliografi

http://bakurapakbrunei-ambuyatelbinangkit.blogspot.com
http://melayuonline.com/ind/dictionary/detail
http://www.ums.edu.my
http://itamlagam.wordpress.com/mari-belajar-bahasa-
http://id.wikipedia.org/wiki/bahasa_melayu_brunei
http://ms.wikipedia.org/wiki/brunei
http://mrvirusxxx.blogspot.com/.../mari-belajar-bahasa
http://kitaniteam.blogspot.com/.../belajar-bahasa-brunei
http://tarabassing.blogspot.com