Sunday, June 17, 2012

SempadanSempadan


Jangan kauciptakan sempadan cinta antara kita. 

No comments: