Friday, November 25, 2011

MAI TAH KURAPAK BRUNEI - AMBUYAT EL-BINANGKIT: NYANGKU ANI - 001 : KAMUS BAHASA BRUNAI

Noorainie mencatat:

MAI TAH KURAPAK BRUNEI - AMBUYAT EL-BINANGKIT: NYANGKU ANI - 001 : KAMUS BAHASA BRUNAI

Saya ambil dengan izin perolehan mengenai kamus bahasa Brunei ini dari http://bakurapakbrunei-ambuyatelbinangkit.blogspot.co dengan tujuan untuk mengembangkan lagi bahasa Brunei malah untuk mengetahui perkataan-perkataan yang kita sendiri belum tahu dalam bahasa Brunei itu sendiri. Semoga dengan perkongsian ini akan menambahkan lagi struktur dan nahu dalam bahasa itu sendiri. Bagi kaum lain, semoga ia akan menambahkan lagi pengetahuan anda semua. Fikirkan kita satu rumpun dan menuntut ilmu itu wajib sampai ke liang lahad, maka perkongsian ilmu ini wajar diterima dengan hati terbuka. 


Terima kasih.

No comments: