Saturday, November 24, 2012

Bengkel Penyediaan Buku Formatif Untuk Kanak-Kanak

Assalamualaikum,

Bertemu lagi kita,
Pada 24-25 November 2012 saya mengikuti Bengkel Penyediaan Buku Formatif Untuk Kanak-kanak di Hotel Grand Borneo 1 Borneo Kota Kinabalu, Sabah. Bengkel ini dikendalikan oleh Puan Hajah Izzah Abdul Aziz dan Puan Marsilawati dari Dewan Bahasa dan Pustaka Kuala Lumpur. Di DBP Cawangan Sabah, Puan Nor Jannah yang mengendalikan para peserta di sekitar Sabah .

Antara peserta yang terlibat dan dapat menghadirkan diri pada hari itu ialah saya sendiri Noraini Osman, Faridah Abdul Hamid, Puan DK Masturah Pg Ismail, Encik Radin Othman, Cik Siti Aisyah, Puan Siti Hadiah, Puan Asmiah Ajmain, Puan Welin Ebal, Encik Chin Fook Onn, anak Puan Welin Ebal dan beberapa peserta lagi yang tidak dapat saya perkatakan.

Antara yang penting ialah kami diminta membuat Wheel Of Action bagi membuat buku kanak-kanak. Puan Hajah Izzah menerangkan mengenai Wheel Of Action iaitu satu proses yang penting dalam membuat buku formatif. Selepas itu, keesokannya kami diminta membuat Wheel Of Action sendiri. Idea saya ialah membuat putu  iaitu sejenis makanan tradisional Sabah. Kawan-kawan lain membuat lamban, tengungguk sejenis alat muzik tradisional Sabah, Bajau dan lain-lain.

Sekian dulu untuk kali ini. Nanti saya aplodkan gambar.


No comments: